KJØPESTOPPLOVEN

§1. Kjøpestopp gjelder kun garn til ordinær pris. Godbiter på tilbud skal alltid kjøpes dersom økonomien tillater det.

§2. Det er strengt forbudt å unnlate å kjøpe
garn på tilbud dersom dette medfører at tilsvarende garn må kjøpes til full pris ved en senere anledning.

§3. Det kan ved visse høve gjøres unntak fra §1 første ledd dersom det trengs
garn av en viss type til et prosjekt og garn av tilsvarende kvalitet og farge ikke finnes i hjemmet.

§4.
Kjøpestopp
gjelder kun på stedet der du bor.

§5. I tvilstilfeller kan og bør man konsultere sakkyndige. Det må alltid utvises skjønn.

§6. Denne loven er begrenset til Kongeriket Norge. Utenfor landets grenser gjelder mindre resrtriktive importbestemmelser.